Ушедших не зовут обратно 

 Тимур Уваровит 

HEAGLOBE